ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ CAMPA
     Η πραγματική άνεση στη θέρμανση δημιουργείται όταν υπάρχει θερμική ισορροπία ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον του.
    Με το μοναδικό σύστημα ακτινοβολίας χαμηλών θερμοκρασιών Campa επιτυγχάνεται
η ομοιόμορφη διάδοση της θερμότητας με τη μορφή κυμάτων, η οποία απορροφάται
από τα αντικείμενα & τα τοιχώματα (ο αέρας δεν επηρεάζεται από αυτά) και αντανακλάται στο χώρο.
    Για τη δημιουργία τέτοιων κυμάτων δεν απαιτούνται οι υψηλές θερμοκρασίες που αντίστοιχα αναπτύσσονται στην ακτινοβολία πυράκτωσης και στη φυσική κυκλοφορία.
    Η πραγματική ακτινοβολία που παρέχει η Campa, γίνεται διαμέσου κυμάτων θερμότητας με το ιδανικότερο μήκος για τον άνθρωπο   - από 8 εώς 9 μικρά -.
    Οι πλάκες ακτινοβολίας, πολυκατευθυνόμενης θερμότητας 28/10 mm πάχους, απόλυτα αθόρυβες, εκπέμπουν μια ζεστασιά υγιεινή & ωφέλιμη για τον άνθρωπο, ισορροπιμένη και άνετη.
    Πιο συγκεκριμένα, η εκπεμπόμενη θερμότητα απορροφάται κυρίως από το νερό που
περιέχεται στην ύλη (έμψυχα και άψυχα αντικείμενα).
    Το ανθρώπινο σώμα περιέχει 70% νερό με αποτέλεσμα να απορροφά τη θερμότητα
μόλις το θερμαντικό τεθεί σε λειτουργία και νιώθει τη ζεστασιά πρίν ακόμη αυξηθεί η
θερμοκρασία του δωματίου.
 
Γραφική αναπαράσταση ομοιομορφίας
στη διάδοση της θερμότητας στο χώρο.
Ισοδύναμη εκπομπή θερμότητας στο χώρο
από το δάπεδο ως την οροφή.
(Θερμογραφία με infrarouge της ακτινοβολίας Campa)

ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

 
ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - ειδικός τύπος κυκλώματος (βραβείο), εξασφαλίζει την καλή διάδοση & ομοιογένεια της θερμοκρασίας

1 = 3
ΕΠΙΠΕΔΗ
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΤΡΙ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ


3 ΕΙΔΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ!

Κεντρικός προγραμματιστής με σύνδεση ανά σώμα από το καλώδιο προγραμματισμού.

Κεντρικός προγραμματιστής με σύνδεση μέσω συχνοτήτων.

Ατομικός προγραμματιστής με οπτική κάρτα.


ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ!

 

Αντίσταση θερμοπομπών Swartz CV

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου

Αντίσταση θερμοπομπών Swartz CV

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
με ακρίβεια 1/10 του βαθμου & 4 προγράμματα.

e-mail: info@campa.gr